Brug Yogavivos Yoga i Klassen som små pauser i løbet af skoledagen og til at understøtte den faglige undervisning.

Yogavivo har skabt Yoga i Klassen, fordi vi kan se, hvilken forskel yoga gør for skolebørn.

”En virksomhed kan tage socialt ansvar på mange måder, og her hos Yogavivo fandt vi det helt oplagt at bidrage med gratis yoga til alle danske skoler. For når vi nu ved, at der findes videnskabelig evidens for at yoga hjælper på stress, angst og dårlig koncentration hos skoleeleverne, så er det vigtig, at alle skolebørn får muligheden for at få yoga ind i klasselokalet.”
– Brian Degn, medstifter af Yogavivo og Yoga i Klassen

Vi er glade for at kunne tilbyde Yoga i Klassen – et gratis tilbud til alle skoler i Danmark, der giver fri adgang til mere end 80 videoer med yoga målrettet børn i skolealderen. Videoerne er særligt tilrettelagt til brug i klasselokalet og har en varighed af 3-8 min.

Danmarks dygtigste undervisere i børne- og skoleyoga har i samarbejde med Yogavivo været med til at udvikle Yoga i Klassen. Lærerne får med Yoga i Klassen et værktøj, der er enkelt at bruge og nemt kan passes ind i skoleskemaet. Børnene får en kort, meningsfuld og genopladende yogapause i klassen.

Yoga i Klassens undervisere

Hanne Mouritsen har undervist i 15 år, og er ophavskvinden til kursusvirksomheden, yogaiskolen.dk, hvor hun underviser lærere og pædagoger i at bruge yoga som pædagogisk værktøj i den daglige skolegang. Hun desuden specialeret sig i at anvende yoga i den fag-faglige undervisning, og det er netop denne tilgang der er hendes primære fokus her i hendes videoer her på Yoga i Klassen.

Emmamaria Vincentz har haft yoga og meditation som en del af sit liv i 30 år og er grundlægger af Lille Yogahus på Amager. Her uddanner, inspirerer og underviser hun børn og teens. Hendes mange års erfaring har lært hende hvilken dybdegående indvirkning og transformation yoga har på både børn og unges glæde og livskvalitet. Emmamarias videoer her på Yogavivo fokuserer på mindfulness og ro.

Sofie har integreret yoga og mindfulness som en essentiel del af dagligdagen i hendes klasser i skolen, hvor hun arbejder som uddannet folkeskolelærer med liniefagene i dansk, biologi, idræt og håndarbejde. Hendes mission er at integrere yoga og mindfulness i folkeskolen og hun har på den baggrund skabt Skolerum.dk. Med Sofies egne ord: “Jeg ønsker mig brændende at forene børn og voksne i et fællesskab, hvor der både ude og hjemme er ro og rum til at udvikle sig”.