Username
Password
Jeg har glemt mit password

  • 1000+ videoer
  • Erfarne danske yogalærer
  • Yogavideoer på 5-90 minutter
X

Forretningsbetingelser ved køb af produkter og ydelser på Yogavivo

1. Generelt:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle handler indgået med Yogavivo. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem kunden og Yogavivo.

2. Forudsætninger:

For at kunne indgå en aftale på disse vilkår med Yogavivo, og dermed blive tilmeldt tjenesten som abonnent, skal du være mindst 18 år og/eller på anden måde bemyndiget til at indgå aftaler, og du skal acceptere at være bundet af indeværende forretningsbetingelser.

3. Bestilling af ydelser:

Forud for afgivelse af bestilling, vil du på Yogavivo se en oversigt, der viser de varer, du har valgt samt prisen herfor og det samlede fakturabeløb (inklusive eventuelle leveringsomkostninger). Når du har afgivet din bestilling, og Yogavivo har registreret din indbetaling, modtager du på mail en ordrebekræftelse.

3.1. Behandling af data:
For at kunne gennemføre en bestilling hos Yogavivo, skal du oprette en konto.
I den forbindelse beder systemet dig afgive dit fulde navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, køn og fødselsdag, samt evt. information om hvordan du er havnet på Yogavivo.
Oplysningerne bliver kun registreret for at afvikle dine bestillinger og lave intern statistik på Yogavivo, og vil ikke blive anvendt til andet formål eller videregivet til tredjepart.

Oprettelse af en konto hos Yogavivo indebærer, at du automatisk tilmeldes Yogavivos Nyhedsbrev, og at din e-mailadresse bruges af Yogavivo til at sende information om nye kampagner, videoer der passer til dig, ændringer i datapolitik eller forretningsbetingelser og lign.

Du kan når som helst det måtte ønskes, afmelde dig nyhedsbrevet – herefter må Yogavivo kun sende dig mails der omhandler dine egne data eller din status hos Yogavivo.

Alle personlige data lagres på ubestemt tid, eller indtil du selv anmoder om at de slettes. Sletning kan ske ved at rette henvendelse til mail@yogavivo.dk.

Ved at oprette førnævnte konto, accepterer du samtidig at Yogavivo behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Yogavivos privatlivspolitik.

Samtidig erklærer du dig indforstået med, at Yogavivo til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Yogavivo, såfremt du ikke overholder betingelserne for brug.

3.2 Betaling og pris:
Yogavivo benytter betalingstjenesten BrainTreePayments, og oprettelsen af en konto hos Yogavivo indebærer at du er indforstået med, at al indsamling af dine betalingsoplysninger sker her igennem.
Betalingen for dit abonnement hos Yogavivo sker automatisk og forud for hver periode, lige indtil du aktivt opsiger dit abonnement. Du kan vælge imellem at betale månedsvis, kvartalsvis eller årligt.

Ved månedlig betaling, opkræves du automatisk månedsprisen hver 30. dag, regnet fra det tidspunkt hvor du aktiverer dit abonnement, eller, såfremt abonnementet er begyndt med en gratis prøveperiode, fra den gratis prøveperiodes udløb.

I nogle tilfælde kan opkrævningen ske på et andet tidspunkt, f.eks. hvis der er har været for lidt penge på din konto ved første trækningsforsøg, eller det ikke har været muligt at bekræfte dine betalingsdetaljer.

For at opsige et medlemskab hos Yogavivo inden en ny måned bliver føjet til din abonnementsperiode, skal brugeren opsige tjenesten, senest dagen før en ny månedlig abonnementsperiode begynder, idet abonnementet ellers vil fortsætte med opkrævning for endnu en måned, inden abonnementet ophører.

Priserne for abonnement hos Yogavivo, kan ses på Yogavivos hjemmeside. Alle priser er inkl. moms. Betaling kan ske med kreditkort, debetkort eller anden betalingsmåde, som Yogavivo til enhver tid måtte informere dig om.

Priserne inkluderer ikke eventuelle datakommunikationsomkostninger eller gebyrer som brugerens internet- eller telekommunikationstjenesteudbyder kan opkræve i henhold til brugerens aftale med en sådan tjenesteudbyder.
Ved betalingsmisligholdelse forbeholder Yogavivo sig ret til at lukke din adgang til.

4A. Fortrydelsesret/reklamation:

Du har 14 dages fuld returret på køb af medlemsskab hos Yogavivo. Dette gælder også et prøvemedlemsskab.
Ved øvrige køb på hjemmesiden, herunder f.eks. e-bøger og live-arrangementer, gælder der særlige købsbetingelser, som fremgår i forbindelse med det enkelte produkt.

4B. Fortrydelsesret / reklamation i.f.m. velkomstgaver

Ved køb af medlemsskab som samtidig indeholder en fysisk velkomstgave såsom yogamåtte, bog, yogaklodser eller lignende, er der ikke returret på det køb i medlemsskabet, hvortil gaven er knyttet.
Eksempel: får du for eksempel en yogamåtte tilsendt som gave, når du tilmelder dig, kan du ikke få refunderet den første betaling hvortil måtten er tilknyttet. For efterfølgende betalinger gælder reglerne i punkt 4A.
Eksempel: får du for eksempel en yogamåtte tilsendt som gave og betaler kun porto, når du tilmelder dig, kan du ikke få refunderet portoen. For efterfølgende betalinger gælder reglerne i punkt 4A.

5. Ansvar i forbindelse med køb på og øvrig anvendelse af sitet:

Yogavivo kan ikke garantere, at webstedet til enhver tid er fejlfrit og i fuld funktion. Yogavivo kan som følge heraf ikke holdes ansvarlig for manglende eller fejlagtige leverancer eller mangler m.v., der skyldes manglende stabilitet eller problemer med internetforbindelse eller opkobling m.v.
Yogavivo linker til andre sider, der ejes af tredjepart, og kan ikke stilles til ansvar for disse siders indhold.

6. Ansvar i forbindelse med enhver form for medlems-, kursus- og arrangementsaktivitet i Yogavivo:

På intet tidspunkt kan Yogavivo drages til ansvar for brugerens helbred, skader eller skavanker i forbindelse med eller som følge af undervisningen på kurset/onlineundervisningen på Yogavivo. Al deltagelse i undervisning, kurser og arrangementer afholdt af Yogavivo sker således på eget ansvar.
Det er ligeledes brugerens eget ansvar på workshops osv. at informere om forhold såsom graviditet, hypermobilitet, sygdom, psykiske forhold eller lign., der kan have relevans i forhold til undervisningen. Det er også eget ansvar på kurser, arrangementer mv. at passe på egne sager, værdigenstande o.lign.. Forældre har ligeledes det fulde ansvar for egne, medbragte børn ifm. arrangementer i Yogavivo.
Yogavivo forbeholder sig ret til at flytte eller aflyse et kursus i tilfælde af for få tilmeldinger eller force majeure.

7. Copyright og samtykke:

Der er copyright på alle produkter på Yogavivo.dk med mindre andet er angivet. Det gælder således også navn, varemærker, logo, grafik, billeder, video, tekst og illustrationer o.lign.
Har du deltaget i videooptagelser til Yogavivos online undervisning, tillader du at Yogavivo har den fulde ret til at bruge materialet online på hjemmesiden og i diverse markedsføringssammenhænge.

8. Medlemsskab:

Et medlemsskab i Yogavivo er personligt og at du må ikke videregive login-oplysninger til tredjepart.
For at undgå misbrug, tracker Yogavivo hvor mange enheder du er logget ind på og begrænser dette til maks 5 enheder. Du kan til enhver tid logge ud af alle enheder på én gang under [Min profil].

Indholdet du får adgang til med dit medlemskab hos Yogavivo må udelukke bruges til personlige,ikke-kommercielle formål.
Medmindre der udtrykkeligt og skriftligt fastslås andet, må ingen del af Yogavivos tjeneste eller dens indhold benyttes til virksomhedsdrift eller offentlig fremvisning.

Dit medlemskab indebærer ingen rettigheder eller ejendomsret over tjenesten Yogavivo ej heller indholdet herunder.

8.1 Aktivitetslogning
Når du opretter en konto hos Yogavivo, logges al din aktivitet. Enhver brug af Yogavivos tjenester registreres i loggen, med henblik på at kunne målrette programserier, for at have et historisk overblik hvis brugeren oplever fejl i events, betalinger eller i forbindelse med anden kundeservice, samt for at Yogavivo kan betale underviserne i videoerne korrekt.

8.2. Yogavivo værktøjer
Medlemmer af Yogavivo får stillet en række værktøjer til rådighed, herunder f.eks. kalender, playlister, favoritter, gavekort, profilbillede samt kommentarfelter på sitet. Brug af disse værktøjer indebærer samtykke til at brugerens data i den forbindelse opbevares og at de knyttes til dit medlemskab hos Yogavivo generelt.

8.3 Kundeservice
Ved kontakt med kundeservice, er brugeren indforstået med at mails gemmes hos Yogavivo, med det formål at kunne servicere bedst muligt og evt. hjælpe i andre lignende sager.

8.4 Opsigelse af medlemskab:

Du kan som medlem på Yogavivo til enhver tid opsige dit medlemskab. Gør du det, beholder du adgang til Yogavivo for den resterende del af den periode, du har betalt for.
Opsigelse af medlemskab sker ved at bruge funktionen under [Min profil] -> Kontooplysninger. Du skal være logget ind for at få adgang til dit eget profil område.
Du vil efter opsigelse stadig modtage vores nyhedsmails, med mindre du selv afmelder dette.

9. Dine rettigheder:

9.1 Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Yogavivo behandler om dig, med de undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du er til enhver tid berettiget til at bede Yogavivo om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som Yogavivo behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, kan du kontakte mail@yogavivo.dk.

9.2 Indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod Yogavivos indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af mine personoplysninger, eller at bede Yogavivo om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

9.3 Dataportalitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

9.4 Retten til begrænsning
Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, Yogavivo behandler om dig, ikke er korrekte.

9.5 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Yogavivo. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som er registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til mail@yogavivo.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med oprettelse af din brugerkonto, kan du selv korrigere via login til din brugerkonto.

9.6 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet Yogavivo. Du er indforstået med, at det ikke er muligt fortsat at være medlem hos Yogavivo efter tilbagetrukket samtykke.

10. Kontakt:

Hvis du er uenig i den måde, som Yogavivo behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som oplysningerne anvendes til, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, foreslag eller kommentarer er du også velkommen til at kontakte os.

Vi håber du kommer til at nyde din yoga her på Yogavivo – og ikke mindst effekten af den.

God fornøjelse!

Yogavivo Aps
Rosenvængets Alle 27
2100 København Ø
CVR: 36957891
mail@yogavivo.dk