Hvorfor bringe yoga i ind i klasselokalet?
Igennem de sidste 10 år er der sket betydelige fremskridt i den videnskabelige forskning af yoga og meditation for skoleelever. Forskningen på området viser blandt andet, at regelmæssige brug af yoga og meditation i klasselokalet understøtter en elevs udvikling, læring og trivsel. Selv små doser yoga på kun fem minutter kan give eleverne en pause, der er med til at forbedre deres skoledag og læring.

Hvor finder jeg den forskning, og hvad siger den præcist?
Der findes meget forskning på området. Vi har udvalgt to eksempler:

Et amerikansk studie fra California State University undersøgte i 2014, hvordan læreres brug af yoga i klasselokalet påvirkede eleverne. Over et år implementerede lærerne 5-15 minutter dagligt yoga i undervisningen hos elever fra 5-14 år. Efterfølgende interview og spørgeskemaundersøgelser med både elever og lærere viste, at yogabaserede aktiviteter i klasselokalet påvirkede eleverne positivt i forhold til både fysisk og mental velvære, social trivsel og daglig adfærd.

Et tværatlantisk studie fra 2016 undersøgte, hvilket effekt 10 minutter mindfulness i den daglige undervisning havde på elevernes indlæring. Over otte uger blev elever i alderen 6-12 år undervist i mindfulness dagligt i ti minutter. Sammenholdt med kontrolgruppen havde eleverne, som praktiserede mindfulness alle forbedret sig betydeligt i bl.a. læsning og videnskabsfag (science)

Jeg er nysgerrig efter mere information, hvor kan jeg kigge?
Det er blot resultaterne af to undersøgelser. Hvis du vil i dybden med dette, har vi samlet et lille udvalg af de mange videnskabelige undersøgelser. Klik her for at se liste.