Chakraer – Skab flow i din energi

af Emilie Rolighed den 20. april 2021

Ved du, hvad et chakra er? Kender du til de 7 primære chakraer, og hvad de kan bruges til? Eller har du hørt om det, men ikke rigtig dykket ned i det? Så er tiden kommet!

Stina Madelaire er yogalærer hos Yogavivo. Hun har undervist i yoga i mange år og har bl.a. været med til at starte Copenhagen Yoga Festival. Og så kan du snart møde hende i forløbet ‘En rejse gennem chakraerne’ på Yogavivo.

Hvad er et chakra?
“Et chakra er et energicenter i kroppen, som står for at samle og fordele energien. Energien flyder ind i chakraet – som man siger, er ligesom et ‘hjul’ – og så ryger energien videre ud i vores system. Så et chakra er en del af vores ‘energikrop’, vores energisystem,” forklarer Stina. “Alt er energi. Alt, du ser manifesteret i verden, er energi. Og vi har i kroppen forskellige steder, hvor energien søger hen og bliver fordelt i kroppen – chakraerne. ‘Hjulene’ i disse chakraer kan rotere hurtigere eller langsommere alt efter, om chakraet er åbent eller blokeret.”

Så et chakra er energiknudepunkt, hvor energien i kroppen flyder hen og bliver fordelt til andre steder. Jeg kommer til at tænke på en stor trafikrundkørsel, som tusindvis af biler i konstant flow bliver ledt hen til for så at blive fordelt på de forskellige afkørsler, der leder andre steder hen. På samme måde giver det mening, at energien i vores krop også har et system og ikke bare flyder tilfældigt rundt – som biler tværs over marker eller i modkørende bane.

Stina fortsætter: “Den energi, der løber i kroppen, løber i energibaner – såkaldte nadier. Det er livskraft – prana – der løber i dem. Der findes mange nadier. Hovednadien – Sushumna Nadi – løber fra toppen af hovedet langs med forsiden af rygsøjlen ned til halebenet. De 7 primære chakraer ligger langs med denne energikanal. Hvert af disse chakraer er forbundet til et element – jord, ild, vand osv. Hvert chakra styrer forskellige dele af eller funktioner i kroppen, og har relation til forskellige områder i kroppen hvor de sidder. Derudover repræsenterer hvert chakra en kvalitet eller egenskab, fx tillid eller kreativitet, ligesom de også forbindes med et symbol, en farve og en lyd.”

Hvad kan jeg bruge chakraer til?
Jeg forstår nu bedre, hvad chakraer er – men hvad kan jeg bruge det til?

Stina forklarer mig, at vi overordnet er ude på at skabe balance – i krop og sind. Det er også det, mange bruger yoga til, og her kan chakraerne være endnu et brugbart værktøj. Når vi er i balance, er chakraerne åbne, og livskraften flyder frit. Er vi ikke i balance, er chakraerne mere eller mindre blokerede. Ved at arbejde aktivt med chakraerne, kan vi åbne dem igen, så vores energi igen kan flyde frit, og vi vil i højere grad opleve følelsen af at være i balance. Jeg spørger Stina, om hun kan blive endnu mere konkret.

“Arbejdet med chakraer giver mig en opmærksomhed på, hvordan mentale eller følelsesmæssige tilstande kan sætte sig eller manifestere sig i kroppen. Det giver en mulighed for, gennem kroppen, at arbejde med at slippe uhensigtsmæssige tankemønstre, reaktioner og modstand. Når jeg arbejder med chakraer, får jeg kontakt til noget i min krop, som er mere end blot ‘Det her gør ondt’ og ‘Det her er rart’. Jeg får en kontakt til kroppen, som går dybere end bare en sanseoplevelse i kroppen,” fortæller hun.

“Jeg bruger også det, jeg mærker, til at finde ind til kernen af de udfordringer, jeg oplever i mit liv. Jeg kan mærke meget tydeligt, hvordan min grundfrygt for ikke at passe ind sætter sig som en vibrerende fornemmelse ved bunden af bækkenet. Hvordan frygt, når der er noget personligt på spil, sætter sig som en sammentrækning af solar plexus, og hvordan mit hjerte kan føles både åbent og lukket afhængigt af, om jeg føler mig forbundet til andre og til min egen sandhed eller ej,” beskriver Stina.

Chakraerne er således fixpunkter, der forbinder energimæssige, kropslige og følelsesmæssige aspekter af en ubalance, et livstema eller en udfordring. Stina forklarer, at de giver hende adgang til en forståelse af, hvilke temaer der skaber hvilke ubalancer, og hvilke områder at sit liv hun skal rette opmærksomhed mod og eventuelt justere på.

Skal man tro på alt det her, for at kunne bruge det til noget?
For mange er snak om energisystemer, energikanaler og energiarbejde nok nyt eller uvant. Men er det nødvendigt at købe ind på det hele for at bruge chakraerne til noget?

“Hvis man vil arbejde aktivt med chakraerne, er det en god idé som minimum at tro på, at de findes. Men det behøver ikke være så abstrakt, som man måske lige tror. Man skal huske, at chakraerne formentlig er blevet ‘opfundet’ for at kortlægge nogle sanseoplevelser eller nogle fornemmelser, som mange mennesker kan genkende. Det er knudepunkter til at mærke følelser, stemninger og mentale tilstande i kroppen. Mange kender fx udemærket til følelsen af en knude i maven, trykken i brystet, halsen der snører sig sammen,” beskriver Stina.

Placeringen af chakraerne er altså ikke bare grebet ud i den blå luft, men bunder i konkrete kropslige sansninger. Men fordi vi ikke kan se eller tage og føle på energikroppen, bliver det hurtigt ret abstrakt at tale om.

Men er der en måde, du kan bruge det, hvis du slet ikke tror på energisystemer? “Ja, hvis du er åben for, at det kan gøre noget godt for dig, så er det bare at kaste dig ud i det – åbent og uden forventninger. Og så skal du stole på den oplevelse, netop du har. Det skal ikke føles på en særlig måde, og der er ikke noget facit. Du skal mærke efter og stole på, at din oplevelse er ‘valid’ og ‘god nok’. Det er det vigtigste.”

Måske er energisystemer dog også mere hverdagsagtigt, end det lige lyder. For alt er jo energi – også ifølge fysikken og videnskaben. Alt hvad du gør, kræver energi. En bevægelse kræver energi. En tanke kommer af energi. Lyd er bevægelse, og al bevægelse er energi. En følelse er også energi – impulser der sendes til hjernen. Alt hvad der sker i verden, er på et eller andet plan udveksling af energi. “Så hvis du ikke tror på energisystemer, så er det lidt svært at tro på noget som helst, for alt er jo energi og kommer fra en eller anden kilde,” mener Stina.

Hvordan arbejder man så helt konkret med sine chakraer?
“Det hele handler om optimal udnyttelse af den energi, vi har til rådighed. Jeg går selv meget praktisk til værks. Jeg retter fokus på, hvad jeg kan mærke, og hvor jeg kan mærke det. Så bruger jeg bevægelse, der stimulerer de forskellige chakraer knyttet hertil, og bruger også visualiseringer af chakraerne – primært på farve. For mig handler det primært om kontakt til en fysisk fornemmelse, og så en bevidsthed om den kvalitet eller egenskab der er koblet på, så jeg kan sætte en intention med det, jeg foretager. Det kan fx være at finde jordforbindelse, mærke min kreativitet, sige min mening osv.,” forklarer Stina og fortsætter:

“Arbejdet med chakraer bliver generelt brugt meget indenfor yoga. Der er eksempelvis mange yogastillinger, der er designet til at give ro eller energi i de områder, som chakraerne repræsenterer, og der er mange yogastillinger, der refererer til et eller flere chakraer – dog ofte uden at bruge ordet chakra.”

Jeg spørger Stina, om man ikke kan dyrke yoga uden at tænke på chakraer. “Det kan du sagtens. Mange arbejder nok allerede med chakraerne gennem yoga uden at vide det. Ligesom mange også dyrker yoga uden at vide, hvordan det helt præcist påvirker organer, er der også mange, der ikke ved, hvad der egentlig sker rent energimæssigt. Det behøver du heller ikke vide. Hav tillid til det – vær til stede i kroppen og skab flow i kroppen.”

“Jo mindre man ved om det, man laver, jo mere tror jeg i virkeligheden, at man kan mærke effekten af det. For så prøver man ikke at presse én effekt igennem. Vær nysgerrig omkring den oplevelse, du har. Tænk: ‘Hov, nu sker der noget dér – hvad var det?’” siger Stina og tænker efter: “Det, jeg rigtig gerne vil formidle, er, at man skal læne sig mindre op af, hvad andre beskriver, og prøve at lægge forventningerne lidt fra sig. For jo færre forventninger og ambitioner, og jo mindre performancepres, jo mere sker der i virkeligheden.”

Søg viden inde i dig selv
Men hvorfor er det her relevant? Hvorfor skal vi tænke over fordeling af energi, og åbne og lukkede chakraer? For Stina er det i høj grad relevant, fordi der er mange i vores samfund i dag, der har svært ved at mærke sig selv og faktisk stoler mere på deres omgivelser end på sig selv.

“Rigtig meget af det, vi studerer i dag, handler om ting udenfor os selv. Vi vil meget gerne vide og være sikre på det hele – vi googler det vi ikke ved, trækker på andres viden osv. Vi mister kontakten til det, som jeg synes er det vigtigste, nemlig hvad vi i virkeligheden ønsker os her i livet. Vi mister kontakten til at være nærværende og tilstede og udnytte vores egne ressourcer bedst muligt. Her er chakraerne et værdifuldt indre studie af sammenhænge i os selv,” forklarer hun.

“Jeg tror, at arbejdet med chakraer – såvel som yoga og meditation – kan hjælpe os til at søge lidt mere tilbage til os selv. De hjælper os til at finde nogle svar inde i os selv og derigennem skabe balance, ro eller hvad du nu søger. Jeg tror mange mennesker i dag tænker: ‘Jeg har ondt dér i dag – det googler jeg lige’. I stedet for at mærke efter indeni og begynde at forstå sig selv og sin krop på en anden måde. At søge viden i sig selv i stedet for kun udenfor. Og når man begynder at stole på den feedback, man så får indefra, kan man bedre begynde at navigere efter det. For virkeligheden i vores tid og kultur i dag er, at vi er meget lidt i kontakt med os selv.”

Gennem arbejdet med chakraerne kan vi altså blive bedre til at mærke os selv, forstå vores følelser og energi – og stole på den viden, vi finder i os selv. Vi kan blive bedre til at mærke vores eget indre kompas, i stedet for at prøve at navigere efter alle mulige andres kompas, som vi støder på udenfor os selv. Og synes du ikke, at det faktisk giver god mening?

 

Stina har undervist yoga siden 2009. Hun tog sin første uddannelse hos Hamsa Yoga Studio og har primært studeret Anusara og Embodied FlowTM.

Hun henter inspiration i mange forskellige yogatilgange og har især fokus på at bringe det naturlige, personlige udtryk frem ved hjælp af simple instruktioner.

For Stina handler hendes arbejde meget om at få inspireret folk til at kigge lidt mere indad og finde tillid til, at man godt kan være lige præcis den, man er .

Lær mere om Stina her, og se en oversigt over alle Stinas videoer på Yogavivo her.

Du kan også gå til forløbet ‘En rejse gennem chakraerne’ med Stina her.