FORLØB
MINDRE STRESS - MERE NÆRVÆR

Mange mennesker oplever en del negativ stress i deres hverdag og er i ressource-underskud. Yin yoga forløbet ”mindre stress mere nærvær” med Lars Damkjær tager afsæt i denne ubalance. Intentionen med forløbet er at frigive energi og iboende ressourcer ved at arbejde med det parasympatiske nervesystem og med forskellige attituder og holdninger til os selv.
Ved at gennemføre de 4 ugers træning, vil du kunne opleve fornyet overskud samt ændringer i vanemæssig tænkning og håndtering af hverdagens udfordringer.

Hvert af de 4 programmer varer i 30 minutter og er designet til at blive udført hver anden dag i en uge, hvorefter det næste program følger. Efter de 4 uger vil man kunne veksle frit mellem dem ud fra behov og ønsker. Programmerne kan også benyttes alene. Vær opmærksom på at der anvendes hjælpemidler såsom bolster/pude og yogatæpper.

Hvis man vil optimere sit udbytte og arbejde dybere med nærværet anbefales det, at man kombinerer yin træningen med en mindfulness meditation enten før eller efter. Lars Damkjærs ”Shamatha” meditation vil ved udførelse før yin programmet kultivere koncentration. Meditationerne ”bjerget” eller ”mindfulness meditation” anbefales at følge i umiddelbar forlængelse af programmet som en måde at komme dybere ind i den meditative tilstand på.

De 4 programmer i kronologisk rækkefølge:

Yin yoga – den genopladende pause
Yin yoga – selvberoligelse
Yin yoga – rummelighed
Yin yoga – at give slip