Peter Esbensen

avaptech

I september lancerer vi de første videoer med Peter

Peter er medstifter af Yogamudra i København og har undervist siden 2001. Det helt centrale i hans undervisning er ønsket om at hjælpe hver enkelt elev med at skabe en yogapraksis, der er både relevant og holistisk. Relevant i og med at eleven mødes hvor han/hun er, men samtidig bliver i stand til at udforske og opdage sine egne ressourcer. Holistisk i og med at praksissen bør tage hånd om alle aspekter af kroppen og sindet – og således opleves som velafbalanceret.

Undervisningen har udgangspunkt i Astanga Vinyasa yoga, og der trækkes på en række andre traditioner – Iyengar yoga, Viniyoga og Hatha yoga (Satyananda+Kaivalyadham). Vigtige elementer, udover Asana, er Pranayama, Meditation og Yoganidra.

Peter er også ivrig trailløber og varm fortaler for en alsidig og åben tilgang til den fysiske praksis – andre bevægelsespraksisser og diverse sportsgrene kan med fordel komplementere en yogapraksis.

SE KORTE UDDRAG FRA VIDEOER MED Peter Esbensen

Astanga Yoga – en modificeret praksis