Yogaordbog – en begynderguide til yogasproget

af Joséphine Renard den 28. August 2019

Man skal lægge øre til meget skørt og vidunderligt “yoga-lingo”, når man dyrker yoga.
Meget af det, du hører, er ældgammelt og har rod i sanskrit og indisk tradition. Men yogasproget udvikler sig hurtigt og udvides med nye ideer og fortolkninger hele tiden. Hvilket kan gøre det endnu sværere at vide, hvad pokker der bliver sagt i yogatimerne. Og det kan måske føles som om, du skal lære et helt nyt sprog.
Derfor kommer her en miniparlør med ord og vendinger, som du med stor sandsynlighed støder på til en yogatime.

Yoga [ˈjoːga]

Ordet vi alle sammen har hørt, men måske aldrig rigtig har taget os tid til at forstå. Og det er i sig selv forståeligt nok. Yoga betyder efterhånden mange ting i den moderne verden. For nogle er yoga et bevægelsesmønster, en række stillinger eller en metode til at strække kroppen. For andre er det en spirituel praksis eller en form for meditation,

Når sandheden skal frem, så er yoga faktisk alle de ting. Ordet yoga kommer fra sanskrit og betyder ’forene’. Yoga betyder et system til formål at forene os selv med vores højere kræfter både fysisk og mentalt.

Namaste [nəmə’steː]

Du har helt sikkert hørt ordet namaste i slutningen af en yogaklasse. Namaste er en gestus til at anerkende forbindelsen mellem dig og et andet menneske – en forening af det åndelige så at sige.

Et par af de mest gængse oversættelser er: ’Lyset i mig ærer lyset i dig’ eller ’Min sjæl ser din sjæl’.

Asana [ˈɑːsənə]

I en yogaklasse er asana betegnelsen, vi bruger til at beskrive de fysiske stillinger. Ofte vil stillinger på sanskrit slutte med ’…asana’ så som balasana, tadasana eller adho mukha svanasana.

Prana [ˈprɑːnə]

Ordet prana kan oversættes til vital livskraft. Ikke ulig hvordan man i den kinesiske tradition taler om et ’chi’, der findes i kroppen, taler yogaverdenen om et prana.

Pranayama [ˌprɑːnʌˈjɑːməː]

Pranayama er betegnelsen for øvelsen i at kontrollere eller styre åndedrættet, så du manipulere og lokalisere prana i din krop. Ofte vil en yogalærer afsætte tid i en yogaklasse (gerne i begyndelsen eller slutningen) til at fokusere eller sætte en tone for timen.

Vinyasa [vɪnˈjɑːsə]

Vinyasa bruger vi til at beskrive koordinationen af bevægelse med åndedrættet. Det kan både være en type af yoga, som du kan se på et skema i et yogastudie. Men det kan også betyde en kortere sekvens af yogastillinger, fx planke til kobra til hund-med-hoved-nedad, som en del af en yogaklasse.

Hatha [ˈhʌtə]

Hatha er endnu en af de termer indenfor yoga, som har flere betydninger. Ofte henviser ordet til teknik eller den praksis af fysiske stillinger i yoga. Så teknisk set er alt fysisk yoga hatha-yoga.

Men ofte vil du se hatha på et skema over yogaklasser. Dette skyldes, at hatha også er kommet til at betyde en mere generel yogatype med fokus på korrekt udførelse af de forskellige stillinger (asana) og åndedrætsøvelser (pranayama).

Mantra [’mantʁɑ]

Et mantra er en bestemt lyd, ord eller sætning, der, når det bliver gentaget, har en transformerende effekt på sindet. I yogateorien taler man om, at du kan aktivere dine chakra gennem lyd, når du afgiver de rigtige energiske frekvenser.

Chakra ɕɑkʁɑ]

Chakra er et af de syv energicentre i kroppen. Chakra ligger forskellige steder i din krop og hvert chakra repræsenterer en type energi. Fx ligger dit hjertechakra ikke overraskende i dit hjerte og kan få energi ved at kultivere kærlighed, medfølelse og empati.

Om (Aum) [əʊm]

Om er det originale mantra og siges at være lyden af universet. Mange yogaklasser begynder og slutter med et eller flere Om.

Bandha [bʌn’dɑ]

Bandha er indre ’låse’ i din krop, som du kan få fat i ved at aktivere forskellige muskelgrupper. Det giver dig styrke og balance, når du engagerer dem i forskellige yogastillinger.

Mudra [məˈdrɑː]

Et mudra er en fysisk gestik eller bevægelse, som du laver med kroppen oftest med hænderne.  Det mest kendte er ’Añjali Mudrā’ med bede hænder foran hjertet.

Dristhti [dr̩’ʂʈi]

Dit dristhti henviser til, der hvor dit blik falder. Eller sagt på en anden måde, der hvor du vælger se hen, når du fokuserer i yogastillinger: fx en plet på væggen foran dig i en balancestilling.

Men dristhti kan også forstås i en mere metafysisk forstand. Du kan opleve er blive bedt om at fokusere dit syn indad i en meditation.

Du vil uden tvivl høre mange andre nye spændende ord på yogamåtten. For eksempel alle sanskrit navnene på yogastillingerne eller teksten i chant, som I synger i klassen. Men dette var en gennemgang er de mest generelle ord, som vi håber, har gjort dig lidt klogere på yoga-lingo.

Namaste 🙏

KOMMENTARER 1

  1. Så fint I har lavet en parlør, men vil I ikke godt rette stavning under prana – der står livskræft – og kræft er jo en alvorlig sygdom i modsatning til vores livskraft

    Mvh Dorte

KOMMENTÉR HER