Teacher Video Engagement

Her ser du en oversigt over dine videoer på Yogavivo.Du får indblik i hvor meget videoerne ses af medlemmerne over en periode på 30 dage, samt hvor mange medlemmer, der har valgt en given video som favorit.

Du kan sortere ved at klikke på de grønne overskrifter for kolonnerne.

Vær opmærksom på at antallet er favoritter stammer fra alle medlemmer, der i tidens løb har haft din video som favorit. Hvis et medlem opsiger, er favoritmarkeringen stadig gældende, så vedkommende stadig har sine favoritter, hvis han/hun gen-aktiverer.