Mindfulness som metode til at forebygge og håndtere stress

af Janni Daugaard den 06. oktober 2019

I forbindelse med vores tema omkring stress og travlhed har vi talt med Lone Overby Fjorback, der er overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer og leder af Dansk Center for Mindfulness, som er et forskningscenter på Aarhus Universitet. Lones forskning har vist, at MBSR og MBKT kan forbedre mental sundhed og nedsætte symptomer på stress, angst og depression.

Foto:  Dansk Center for Mindfulness

Helt kort, hvad er mindfulness?
Mindfulness er en metode til at blive mere bevidst i sit liv og sin hverdag. Ved at træne bevidstheden i kroppen, sindet og hjertet, bliver det nemmere at leve i overensstemmelse med det, man gerne vil og tage aktive valg omkring, hvad man gør i hverdagen. Som buddhistiske begreb dækker mindfulness over at man tager ansvar for sin egen sindstilstand. Du træner sindet og bliver i stand til at hvile i en venlig accepterende opmærksomhed. MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) er en videnskabelig testet metode, der sikrer livskvalitet, styrker mental sundhed og resulterer i færre symptomer på stress, angst og depression.

Hvad har stress og mindfulness med hinanden at gøre?
Stress er en del af livet. Der vil altid være noget man ikke kan lide, forandringer man ikke bryder sig om samt sygdomme, alderdom eller død, der kan give stress. Mindfulness er en metode til at håndtere stress på en god måde, så man ikke bliver syg af det. Ved hjælp af de videnskabelige forskningsresultaterne ved vi, at mindfulness er en antidote til stress samt de negative konsekvenser stress har på kroppen og sindet.

Eksempelvis kan stress føre til dårlig hukommelse og aggressivitet, mens mindfulness træning kan forbedre evnen til at huske og resultere i, at man bliver mere empatisk.

Hvordan virker mindfulness på stress?
Mennesket er et tænkende og historiefortællende dyr, og den menneskelige hjerne træner altid et eller andet. Nogle gange træner man nedbrydende tanker, for eksempel at man mangler noget eller skal have fjernet noget for at få det godt. Mindfulness træning går ud på at opdage, at du har alt hvad du skal bruge og kan bruge alt det du har. Vi har masser af ressourcer, men det kan blive en dårlig vane hele tiden at tænke det modsatte. De tanker, der styrer vores adfærd er ofte ubevidste. Nedbrydende tanker om at mangle noget eller at skulle have fjernet noget er stressende, men i det hele taget er det stressende, når vi sammenligner os med andre eller sammenligner os selv med en bedre eller dårligere udgave af os selv. Når man træner mindfulness bliver man imidlertid opmærksom på ens tanker. Dermed opnår man en større valgfrihed, i forhold til hvilke tanker man vil være drevet af i hverdagen. Man kan også sige, at mindfulness er det modsatte af ligegyldighed, fordi man gennem en kærlig tilgang forholder sig til sine tanker. Og derigennem opstår muligheden for at forandre eksempelvis frygt til mod eller stress til positive ambitioner.

Virker mindfulness kun, hvis man er blevet stresset, eller kan man forebygge stress med mindfulness?
Mindfulness kan sagtens bruges forebyggende. Man skal jo heller ikke vente med at dyrke motion til man er blevet syg. Moderne mennesker har en masse løsninger, der gør hverdagen nemmere, end den var for bare 30 år siden. Alligevel er der en tendens til stigende utilfredshed, som kan føre til stress. Utilfredsheden kan skyldes, at man grundet de nye nemme løsninger sætter tempoet op, eller at det bliver nemmere at sammenligne, det man har, med noget bedre eller noget andet. Og i den process glemmer man at nyde det simple. Med mindfulness træning bliver man opmærksom på sine naturlige og simple behov som eksempelvis kærlighed og ro. Generelt øger mindfulness træning ens medfølelse (både over for én selv og andre), ens tilfredshed samt ens evne til at nyde livet og træffe de valg, der virkelig betyder noget for én. Og alle disse parametre er forebyggende på stress.

Du kan se film, høre foredrag og læse mere om Lone Overby Fjorback og Dansk Center for Mindfulness her. Derudover har Lone blandt andet skrevet bøgerne “Må jeg hjælpe dig?” som har en teoretisk tilgang til mindfulness og “Mindfulness” som har en mere praktisk tilgang til hvordan du gør. Sidstnævnte er solgt i mere end 10.000 eksemplarer.

KOMMENTÉR HER