Derfor giver det mening at få yoga ind i klasseværelset

af Joséphine Renard den 16. september 2019

Hvorfor underviser vi ikke skolebørn i yoga, meditation og mindfulness?
I en Ted Talk med fokus på børn og unges trivsel stillede forsker Anne Marie Rossi netop dette spørgsmål. Hendes pointe var klar: Når vi nu ved, at mindfulness hjælper på stress, angst og dårlig koncentration, hvorfor lærer vi ikke vores skolebørn disse mindfulness-metoder?

Igennem de sidste 10 år er der sket betydelige fremskridt i den videnskabelige forskning af yoga og meditation for skoleelever. Fælles for næsten alle forskningsresultaterne er, at implementeringen af yoga eller meditation i løbet af skoledagen kultiverer færdigheder indenfor bevidsthed, selvregulering og kondition Disse færdigheder forbedrer elevernes adfærd, trivsel, helbred og præstation, hvilket giver større modstandsdygtighed, effektivitet og overordnet set bedre klasseklima.

Selv helt små doser yoga på kun 2-5 minutter giver eleverne en pause, der er med til at forbedre deres skoledag og understøtter den enkelte elevs udvikling, læring og trivsel.

Ja, det lyder næsten for godt til at være sandt…

Men det er sandt. I et tværatlantisk studie fra 2016 undersøgte man, hvilket effekt ti minutter mindfulness i den daglige undervisning havde på elevernes indlæring. Over otte uger blev elever i alderen 6-12 år undervist i mindfulness, såsom mediation og yoga dagligt i ti minutter. Sammenholdt med kontrolgruppen havde eleverne, som praktiserede mindfulness alle forbedret sig betydeligt i blandt andet læsning og videnskabsfag.

Tænk over de det: 10 minutters mindfulness dagligt betød, at alle eleverne havde præsteret bedre fagligt.

Et andet forskningsstudie fra Tulane University i New Orleans undersøgte i 2018 effekten af yoga og mindfulness i klassen i forhold til livskvalitet hos elever, såvel som hos lærere. En gruppe elever og lærere fulgte igennem otte uger et yoga- og mindfulness-program som en del af skoleskemaet. Sammenlignet med kontrolgruppen så man en betydelig forbedring i deres følelsesmæssige og sociale livskvalitet efter forløbet med yoga hos elever og lærere.

Dette er blot et udvalg af forskningsresultatet, der findes oceaner af lignende undersøgelser, som du finder på siden her.

Så på Yogavivo tillader vi os at spørge som Anne Marie Rossi: Når vi nu ved, at mindfulness hjælper på stress, angst og dårlig koncentration, hvorfor lærer vi ikke vores skolebørn disse mindfulness-metoder?

Mindfulness-praksis som yoga og meditation er øvelser designet til at gøre os til mere nærværende mennesker. Til mennesker, der kan fokusere uden at lade sig distrahere. Til mennesker, der kan føle intense følelser og i stedet for at reagere ukontrolleret, reflektere og reagerer hensigtsmæssigt.

Hvad hvis nu vi lærte vores børn at være nærværende fra første skoledag. Hvordan vil resten af deres skolegang så se ud?

Læs mere om Yoga i Klassen her.

Se Anne Marie Rossi Ted Talk her.

KOMMENTÉR HER