De 7 mindfulness kvaliteter

af Yogavivo den 30. juni 2020

Vi har sat Lars Damkjær i stævne for at høre hans vinkel på de 7 mindfulness kvaliteter.

Du har lavet en yin yoga klasse, der handler om de 7 mindfulness kvaliteter. Hvad går de ud på?
Mindfulness er i sin natur opmærksomhedstræning. Det vil sige, at vi træner vores iboende evne til at være opmærksomt til stede i nuet. Hvis dette var den eneste guideline, kunne der let være en del vildfarelser, da der er mange uhensigtsmæssige måder at være opmærksom på. Det kunne fx være på en ængstelig måde eller en så koncentreret tilgang, at det giver anspændthed og hovedpine. De 7 kvaliteter er – inspireret af den Buddhistiske filosofi -udviklet af Jon Kabat Zinn. Manden der har udbredt mindfulness til Vesten. De 7 kvaliteter er altså guidelines til, hvordan vi er opmærksomme og udgør så at sige intentionen med yogapraksis.

Så hvad er de 7 kvaliteter, og kan du uddybe et par af dem?
De 7 kvaliteter er: Ikke-dømmen, tålmodighed, nysgerrighed, ikke-stræben, accept, tillid og give slip. Alle 7 er flettet ind i og komplementerer hinanden. Jeg fortæller om alle 7 kvaliteter i min nye klasse på Yogavivo. Lad mig her folde accept mere ud, da jeg oplever, at denne kvalitet ofte misforstås. Accept handler ikke om, at alt bare er lige godt, men om at se virkeligheden i øjnene. Også hvis den er ubehagelig. En smerte går fx ikke væk ved at vende sig bort fra den. Først skal den ses. Så accept er en anerkendelse af nuet, som det er i sin mere rå form. Det betyder dog ikke, at vi skal holde fast i den. Når vi praktiserer mindfulness prøver vi at kultivere en slags dans med nuet, hvor vi hverken holder fast i eller skubber noget væk. Det handler kvaliteten at give slip om. Det at give slip er ikke lig at undslippe, men at give slip på at noget skal være på en bestemt måde, før det er i orden. En meditation med mange tanker er fx ikke en dårligere meditation end en, som udøves i fredfyldthed. Måden at slippe en følelse på er at tillade, at den er der og sidde med den – lade vejrtrækningen arbejde gennem den – til den naturligt slipper.

Hvordan kan man bruge de 7 kvaliteter i sin yoga- og meditationspraksis?
Jeg ser kvaliteterne som et fundament og en støtte. Altså noget at kunne læne sig op af i sin yoga – og meditationspraksis. Det vil typisk ændre sig i forskellige perioder i ens liv, hvilken eller hvilke kvaliteter man er udfordret med. Hvis man fx oplever at være meget utålmodig, så vil jeg anbefale, at være tålmodig med sin egen utålmodighed. Kigge på fænomenet utålmodighed, som det udfolder sig. Hvor i kroppen mærkes utålmodigheden og hvordan? Hvilke typer af tanker er tilstede? Og er det muligt blot at sidde og trække vejret med de følelser, der vækkes i en.

Hvordan kan man integrere de 7 kvaliteter i sit liv og sin hverdag?
Det at arbejde med de 7 mindfulness kvaliteter vil for de fleste uundgåeligt smitte af på deres liv. Det kan både styrke den måde, vi oplever og værdsætter livet på såvel som være et spejl, når vi sidder fast. Jeg tror, at mange mennesker har været udfordret med fx kvaliteterne give slip, accept og tillid under Corona-krisen. Selvom vi har været gode til at omstille os, er vi også af natur vant til at noget er på en bestemt måde. Vi har skulle slippe meget af det, vi har været vant til og været nødt til at acceptere en ny virkelighed med tillid til livet, os selv og fællesskabet.

Lars Damkjær underviser hos Yogavivo og har lavet et program netop omkring at overkomme forhindringerne ved mindfulness og nyde kvaliteterne – du kan prøve den her.
Læs også Lars’ blogindlæg om de 5 forhindringer for mindfulness lige her.

KOMMENTÉR HER