FORLØB
Yogaterapeutik for kroppen

Når vi begynder at tage venlig kontakt til kroppen, og ærligt og åbent ser vore vanemæssige brug af den, kan vi slippe de vaner der ikke tjener os. Og der gives plads til at skabe nye og støttende vaner, der balancerer kroppen gennem ligelig styrke og mobilitet, hvorfra stor frihedsfølelsen i kroppen kan opleves. I dette forløb vil Ditte give dig instruktioner til hvordan du konkret kan etablere støttende vaner i din krop. Hvert program fokuserer på forskellige områder i kroppen.