FORLØB
Yoga i livet

De tanker, som bliver præsenteret i videoerne, er både interessante og inspirerende, men de kan også fungere som en nøgle til at få adgang til yogaens store potentiale. Hvis vi vil helt derind, hvor vi kan bruge yogaen til at rokke ved vores uheldige mønstre og forestillinger om os selv, så bliver vi nødt til at være bevidste om disse mønstre og overbevisninger, og vi bliver nødt til at være reflekterede omkring, hvordan vi dyrker yoga. Ellers vil vi næsten uundgåeligt bare tage vores mønstre og overbevisninger med ind yogaen, og så vil teknikkerne sandsynligvis ikke rykke os ret meget.
Videoerne er sat op i en fornuftig rækkefølge, men de kan også ses enkeltvis.