FORLØB
Lær at meditere - enkelt og naturligt

Forløbet er en invitation til at udforske den menneskelige medfødte gave det er, at meditere.
Du inviteres til at genopdage måder at være vågen, bevidst, ikke dømmende/vurderende over for alt, hvad der er i nuet i dig og omkring dig. Du inviteres ligeledes til at at lade hjertets kvaliteter få plads, samt omfavne dig selv lige som du er i nuet – uanset hvad, der flyder igennem dig i det øjeblik.

De fleste af os vil så gerne opnå noget i vores liv. Vi laver projekter, vi vil anerkendes, optimeres, have mere, være bedre og være bedst – og i virkeligheden søger vi ofte bare at være elskede, som vi er. Det er bl.a. dette potentiale, som dette forløb inviterer dig til at undersøge i dig selv. Meditationsforløbet indeholder: 4 introducerende snakke, 4 guidede meditationer og 4 forslag til hjemmepraksis, samt 3 korte snakke med råd og info til brug mellem de forskellige sessioner.

Session 1 tema: at sidde og ånde
Session 2 tema: at være neutralt vidne
session 3 tema: at være intimt omfavnende
session 4 tema: at være neutralt vidne og samtidigt intimt omfavnende

Forløbet handler om at starte en meditations praksis op i din dagligdag.
Vi kommer omkring det at sidde, at ånde og være neutralt vidne til tanker, følelser og kropsfornemmelser samt helt stille at sanse livet i kroppen, som det er. Der er også en session, hvor alle komponenter sættes i spil, og hvor vi lader meditationen både være og fordybe relationen til os selv og til andre.

Serien henvender sig til alle, der gerne vil have en meditationspraksis og ønsker at udforske, hvordan bevidstheden kan være med til at spare energi på ikke sat skulle lave om, kritisere og vurdere hele tiden og sætte os fri af vaner og mønstre, samt holde af os selv og andre, som vi er. Serien er for nybegyndere såvel som øvede.

Forløbet kan hjælpe dig til at genopdage og udforske to sider af din bevidsthed: at være neutralt vidne og intimt omfavnende. To sider som kan vil støtte dig i at opdage vaner i sindet, der ikke støtter dig mere, og at tillade dig selv at være, som du er. Du vil få hjælp til at starte en meditationspraksis, der passer til dig og din hverdag.

Meditation hjælper dig på mange måder: lige fra at optimere dit generelle helbred ved bl.a. at sænke hjerterytmen, stresshormonet cortisol, blodtryk, styrke immunsystemet, hjælper ved angst, depression, stress, koncentration, klarhed og fokus, kropsbevidsthed, tillid til intuition, tillid til livet, dybere indsigt i hvem, du er, til at kunne rumme og holde af os selv og andre, at udvikle den empatiske evne og opleve større fællesskab med andre.

Ved at deltage i dette meditationsforløb kan du opleve indre fred, ro, medfølelse, ligeværd med andre og sammenhørighed med andre samt større accept indadtil og udadtil. Effekten kan være en oplevelse af, at der ligger en frihed i blot at vidne og ikke hele tiden at skulle have en udtalt mening om noget, samt at opdage at det er muligt at holde af os selv og hinanden, som vi er i nuet. Du kan opleve, at du mere realistisk kan forholde dig til dominerende tankemønstre, der ellers igen og igen får dig til at at handle på måder, du inderst inde ikke kan stå inde for. Og at det er muligt at være venlig ved sig selv og andre, lige der hvor man mindst af alt tror det muligt. Endeligt kan det give en oplevelse af hvad du er i din essens.

Rigtig god fornøjelse!