FORLØB
En oplevelse af frihed

Under denne overskrift gemmer sig et tema om at søge friheden i din yogapraksis. Måske kender du oplevelsen af at kæmpe dig frem mod et mål, du har måske ovenikøbet prøvet at blive helt anspændt i din insisteren på at nå dette mål. Med yoga som afsæt får du stillet opgaven at søge dette mål uden den anspændte insisteren. Du får en defineret ramme i form af nogle fysiske yogastillinger og sekvenser. Selve praksissen bliver at finde den vilde naturlige oplevelse af frihed indenfor disse rammer. Mit råd er at lade det handle mindre om de enkelte stillinger og mere om helheden, de følelser der opstår mens du bevæger dig og fornemmelsen af at være i din krop.