FORLØB
De 8 menneskelige talenter

Dette forløb handler om de 8 menneskelige talenter – også kaldet chakrasystemet.
Serien er et “landkort” over dit indre energisystem – en rejse eller et system til at skabe balance mellem kroppen, sindet og sjælen. En slags bro fra jorden til himlen, fra indre til ydre – til en højere bevidsthed. Som alle broer er der trafik på broen, og der kan også forekomme vejarbejde. Sådan er det også men vores chakrasystem.

Hvad er et chakra egentligt, spørger du måske? Chakraer er energicentre, som absorberer livsenergi og fordeler energien til bl.a. vores nervesystem. De første tre chakraer, kaldes for “den nederste trekant” og chakra 5, 6, og 7 kaldes for den “øverste trekant”. Det 4. chakra , hjerte chakraet, er balancen mellem de nederste og de øverste chakraer. I kundalini yogaen har vi et 8. chakra, som kaldes for auraen – eller det elektromagnestiske felt.

I denne første del af forløbet introducerer Pernille dig til de første tre chakraer med masser af let tilgængelige øvelser og en gennemgang af de talenter, der er forbundet med disse 3 første chakraer. Videoerne til de resterende chakraer tilføjes senere. Du kan med fordel starte med at fordybe dig i de første 3. chakraer allerede.

Yogi Bhajan, mester af kundalini yoga, inviterer os til at se på chakraerne som gear i en bil. Hver enkelt er vigtigt, for at vi kan komme derhen, hvor vi ønsker. I forløbet lærer du, hvordan du “skifter gear”, når du har brug for det. Hver video indeholder en introduktion til chakraet, yogaøvelser og en meditation. Du behøver ikke lave øvelserne i en særlig rækkefølge, men Pernille anbefaler, at du tjekker dem alle ud for at få en dybere oplevelse og forståelse.

Rigtig god fornøjelse!