FORLØB
Blid yoga mod kroniske smerter

Dette forløb henvender sig til dig, der har haft smerter gennem længere tid og har et behov for at finde en måde at leve med smerter. Forløbet skal ikke ses som en behandling eller “træning af kroppen” i sig selv, men som en vej til at skabe ro, lindring, en ændret smerteoplevelse og en oplevelse af kroppen som en ressource frem for en forhindring.

Kroppen skelner ikke mellem akutte og kroniske smerter. Smerter er fra naturens side tænkt som et signal på fare, derfor alarmeres nervesystemet. Er der smerter og dermed et alarmeret nervesystem gennem længere tid, forværres smerteoplevelsen pga det forhøjede alarmberedskab. Kroppen har brug for at lære, at den naturlige reaktion på smerter ikke er hensigtsmæssig ved vedvarende smerter. Det kræver tålmodighed. Yoga hjælper dit nervesystem med at falde til ro og modvirker den alarmtilstand smerter sætter i gang.

Netop fordi kroppen tolker smerter som en fare, spænder den naturligt op (gør sig parat til kamp eller flugt), hvilket kan føre til øgede smerter. Yoga blødgør kroppen og modvirker de spændinger, der naturligt opstår ved smerter og hjælper med at skabe tryghed i kroppen.

Vores måde at forholde os til smerter er afgørende. Jo mere modstand, bekymring eller frustration, vi har, jo værre opleves smerter. Yoga støtter dig i at forholde dig til smerter og ubehag på en mere hensigtsmæssig måde ved at forsøge at slippe den naturlige modstand imod ubehag og ved at møde de skiftende fornemmelser i kroppen med større accept.

Ene anbefaler, at du først afprøver hele forløbet. Derefter har du en fornemmelse af, hvad der passer til din krop og til din dagsform. Alle sekvenserne kan stå alene på de dage, hvor du ikke har så meget tid eller overskud. De dage, hvor der er mere plads, kan du sammensætte et program eksempelvis med en af de to “At tillade kroppen at lande”, efterfulgt af en af de fire “Fortrolig med…”og at afslutte med en afspænding.

Det er vigtigt, at du hele tiden er opmærksom på din krops signaler. Generelt er det en rigtig god ide at starte med en meget lille bevægelse og eventuelt lade den vokse sig lidt større. Er du i tvivl om hvorvidt nogle af stillingerne eller bevægelserne kan være uhensigtsmæssige for dig, spørg din læge, fysioterapeut eller anden behandler. Oplever du en let forværring af dine smerter efter at have bevæget dig på en uvant måde, er det almindeligt og helt naturligt. Oplever du en forværring, der fortsætter efter et døgns tid, er du formentlig gået for langt. Skru ned for forventningerne til din krop, bevæg dig blidere, fokusér primært på afspænding og vejrtrækning i en periode indtil smerterne igen normaliseres. Hellere lidt end ingenting. Vær tålmodig når du undersøger, hvordan forløbet kan tilpasses dine behov.